κεφαλύδρωψ

κεφαλύδρωψ
και κεφαλύδερος, ο
υδροκέφαλος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < κεφαλ(ο)-* + -ύδρ-ωψ < θ. ὕδρ- (τού ὕδωρ, πρβλ. ἄν-υδρ-ος) + -ωψ (< ὄπωπα), πρβλ. ευρύ-ωψ, ελίκ-ωψ].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”